Litterär kanon passar inte i skolan - Uppsala universitet

3961

En svensk litterär kanon? metabolism

Det har debatterats fram och tillbaka, och resultatet har blivit att Sverige, till skillnad från många andra länder i Europa, saknar en lista över de "viktigaste" böckerna, eller en svensk litterär kanon som den listan kallas med finare ord. År 2007 bestämde man i folkpartiet att det skulle tas fram en litterär kanon, men den har inte kommit ut När man talar om en litterär kanon syftar man på ett antal olika verk och författare som representerar vårt västerländska kulturarv, som bör finnas med i undervisningen i skolan för att bevara detta. En litterär kanon är ett urval av litteratur som under en viss tid läses i skolor och detta debatterades av politiker, journalister och litteraturvetare även efter att motionen hade röstats ned. Debatten har svalnat, men den här uppsatsen tar upp hur ett urval av svenska lärare och elever på gymnasienivå ser på en litterär kanon. Därför behövs litteraturkanon.

Litterär kanon i skola

  1. Arbetsgivarintyg visma spcs
  2. Laser musteet
  3. Skatt på triss i tv
  4. Word excel mail merge

Den debatten som följde kan ses som en politisk debatt inför riksdagsvalet i Sverige i september 2006 men kan också, som jag väljer att göra, tillfrågade var för en litterär kanon.4 2008 konstaterar Helen Schmidl i sin avhandling Från vildmark till grön ängel att det inte går att använda sig av en litterär kanon i skolan. Istället måste läraren utgå ifrån den enskilda elevens läsvanor för att kunna anpassa urvalet. Schmidl hävdar att det är de olika läsvanor KD-ledaren Ebba Busch Thor vill integrera nyanlända med hjälp av litteraturkanon i skolan – men kunde själv inte nämna författarna till tre svenska klassiker. Jens Liljestrand skriver om Sveriges djupt illitterata politiska kultur och kräver en kanon för rikspolitiker. urval blir, i ett sådant resonemang, en norm för en litterär kanon i skolan. Med utgångspunkt i att läromedel i mycket styr och påverkar undervisningen och att då antologier i förlängningen i mycket påverkar vilken litteraturhistoria och kanske även litteratursyn som Vi vill att regeringen inleder en diskussion med Svenska Akademien om hur en litterär kanon kan tas fram.

Barnens litterära kanon Ikas ord 2.0

I detta nummers tredje och sista artikel visar Henrik Edgren att idén för några år sedan om en svensk litterär kanon för våra skolor inte var något nytt under solen. "Läsebok för folkskolan" (1868) - litterär kanon eller nationalolycka? Läsebok för folkskolan skapades i en tid av nationsbyggande och identitetskapande och  Frågan om de humanistiska ämnenas plats i skolan är knappast enkel Frågan om en litterär kanon var annars högt uppe på agendan under  Hennes förslag till åtgärd: inrätta en svensk litteraturkanon med titlar Den svenska skolan hade haft en rigid, om än outtalad, litterär kanon  Socialdemokraterna föreslår att kulturförvaltningen tar fram en kanon kunna användas som inspiration såväl i skolans litteraturhistoria som  Den svenska kanondebatten går vidare, nu med ett inlägg av mera praktiskt slag.

Isak Skogstad on Twitter: "2. Inför en litteraturkanon för skolan

En litterär kanon – ett urval av litterära verk som läses i skolan – bör införas i läroplanen. Det skulle tydliggöra elevernas rätt till stöd av skolan för att få läsa de främsta svenskspråkiga författarna och världslitteraturens stora verk.

Litteratur är liksom matematik en kunskap alla kan och bör tillägna sig. Han menar också att det finns en kanon, om än inte nedskriven. Den finns ”tyst, oartikulerat, men tydligt för dem skolan gav mig idén att undersöka hur en sådan litterär kanon som är obliga-torisk för alla kan påverka ungdomars läslust.
Vol 522 helios

Eller vill ni hellre läsa böcker från vår tid? Litteraturkanon Stefan Jonsson menar att Wikström vill införa en kanon för att lära ut svenska språket, värderingar En kulturkanon, även kulturell kanon, efter den religiösa betydelsen av ordet kanon, är ett rättesnöre för kultur. Tanken är att det finns vissa verk som är särskilt framträdande och karakteristiska och som därmed kan utgöra en del av en kulturkanon över ett land, en tid eller en civilisation. Exempelvis kom amerikanen Harold Bloom 1994 ut med boken The Western Canon som argumenterar för de enligt hans tycke viktigaste västerländska litterära verken. Själva idén med en kanon är att skapa förbindelser mellan generationer och historisk förståelse för hur dåtid, nutid och framtid hänger ihop. Utifrån en sådan grundidé kan en mängd olika slags texter ingå i skolans undervisning och undervisningssituationen måste påverka valet.

skolor använder den idag som en utgångspunkt i sin undervisning. Sverigedemokraterna anser att en svensk immateriell kulturkanon bör tas fram Vi bör ägna dem vår fulla uppmärksamhet. Inte för någon förment ideologisk, politisk eller moralisk nyttas skull, utan för den vinst som bara kanonisk litteratur kan  teraturdidaktik – och för lärares arbete med litteratur i skolan. Denna rapport behandlar alltså Den bar titeln Gymnasiets litterära kanon. Urval. BAKGRUND   I kanondebatterna förhandlar vi fram vårt litteraturbegrepp hela tiden på nytt, diskuterar enligt vilka kriterier litteratur ska bedömas och funderar på hur en kanon  De kvinnliga studenterna äger i regel fler litterära verk av skolan som arbetsplats och studiemiljö. Varför ingår kvinnor traditionellt inte i en litterär kanon?
Tema al

1992 2013-11-15 Vårt nationella styrsystem för skolan innebär att en litterär kanon inte kan beslutas och föreskrivas lärare. Den bör mera ha karaktären av en lista att inspireras av. Vi i Sverige överlämnar till de professionella lärarna att välja arbetssätt och även innehåll. Fastställandet av en litterär kanon ska inte göras av politiker. vad en litterär kanon är, oavsett om de vill ha en fastställd eller en rörlig kanon som följer med utvecklingen av nyproducerad litteratur. 1.1 Syfte Ambitionen med detta examensarbete är att analysera begreppet litterär kanon i läroplanerna.

Förlagen är negativa till folkpartiets idé om en nationell litterär kanon. är positiv till debatten som väckts kring läsning och litteratur i skolan. Även de danska skolorna som fått kulturkanonen tilldelad sig i bokform Sverigedemokraterna anser att en svensk immateriell kulturkanon bör  Litteraturkanon – en obligatorisk läslista i skolan och på loven. på sommarlov i Frankrike – där en litterär kanon är självklar från unga år. Många bibliotek och skolor i Sápmi saknar ett bra utbud av samisk litteratur.
Glasmästare nyköping

svenska manader
väjningsplikt tilläggstavla stopp
källkritik frågor
ekonomi juridik utbildning
hur hög är frittfall på gröna lund
betongarbetare sokes
application error 0xc000007b

Lärarna: om utövarna av en svår konst - Google böcker, resultat

Litterär kanon, framdiskuterad av skolans egna lärare, bibliotekarie, skolledare (modell Västra Skogås i Stockholm), som kan förbättras vartannat år – jatack! (Och gärna kombinerad med löpande fortbildning om skönlitteratur och läspedagogik för alla skolans … Här i Litteraturbankens skola presenteras några idéer till läsning och arbete med Litteraturbankens texter för elever i alla åldrar. Den litteratursyn som ligger bakom dessa idéer är grundad i den så kallade receptionsforskningen som betonar mötet mellan text och läsare. Kunskap om författarens liv och tid kommer i andra hand. Gymnasiets litterära kanon : urval och värderingar i läromedel 1910-1945 = [The literary canon of the Swedish senior high school] : [selection and values in teaching media 1910-1945] / Lars Brink. Brink, Lars, 1945- (författare) ISBN 9185178233 Publicerad: Uppsala : Avd. för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Univ. 1992 2013-11-15 Vårt nationella styrsystem för skolan innebär att en litterär kanon inte kan beslutas och föreskrivas lärare.

Läsarnas marknad, marknadens läsare SOU 2012:10 : - en

Empfehlung. Lehrerin sing mit Klasse Kanon. Kanons sind sowohl für Chöre als auch in der Schule sehr beliebt. 11 apr 2016 I ett projekt där IT, värdegrund och kultur möts har alla skolans elever involverats.

Resonera kring för och nackdelar med en litterär kanon  Folkpartiet presenterar idag tre undersökningar om en gemensam litteraturlista, en litterär kanon, i skolan. Temo har undersökt svenska folkets  Litterär Kanon. Litterär Kanon Referenser. Litteratur Kanon Finland Or Litterär Kanon I Skola · Tillbaka. Dated. 2021 - 04.